Điều khoản sử dụng

Website https://vatlieutaphu.com/ hay “Vật liệu Tạ Phú” được vận hành bởi Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Tạ Phú. Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng trang thông tin và muốn góp ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điều khoản sử dụng này tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng này nếu không thể giải quyết một cách thiện chí giữa các bên có tranh chấp thì sẽ được giải quyết bởi một toà án ở Tp. Hồ Chí Minh.

Trang thông tin này được cung cấp trên cơ sở “như hiện trạng” và “như hiện có”. Vật liệu Tạ Phú không thể đảm bảo rằng trang thông tin sẽ luôn chạy thông suốt mà không có những sự cố hoặc lỗi nào. Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đưa những thông tin chính xác, nhưng không khẳng định hoặc bảo đảm rằng các thông tin luôn được cập nhật đầy đủ hoặc mới nhất. Không nội dung nào có thể được xem như là nội dung tư vấn có thể tin cậy tuyệt đối. Vật liệu Tạ Phú sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào xảy ra do việc truy cập, sử dụng hoặc trích dẫn các nội dung của người dùng từ các trang web trên Internet.

Trang thông tin này có thể chứa đường dẫn đến một trang thông tin của bên thứ ba và trừ khi được quy định khác, chúng tôi không quản lý hoặc chứng thực các trang thông tin đó dưới bất kỳ cách thức nào. Vật liệu Tạ Phú không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kì nội dung hoặc vấn đề phát sinh nào liên quan đến trang thông tin của bên thứ ba được dẫn đến.

Zalo