Vận chuyển, giao hàng

Vật liệu Tạ Phú miễn phí vận chuyyển giao hàng theo thỏa thuận với khách hàng, theo hợp hợp đồng hoặc với những đơn hàng có giá thành nhất định.

Sau khi nhận được thông tin đặt hàng và xác thực, công ty xử lý đơn hàng trong vòng 5 – 30 phút rồi phản hồi lại khách hàng, thông tin cho khách hàng về việc thanh toán và giao nhận.

Thời gian vận chuyển, giao hàng thường ngay trong ngày hoặc hoặc theo thỏa thuận với khách hàng hay theo hợp đồng.

Một số trường hợp việc giao hàng có thể chậm hơn, xảy ra khi gặp những tình huống bất khả kháng như:

+ Thiên tai, dịch bệnh, kẹt xe;

+ Việc liên lạc với khách hàng qua điện thoại không thực hiện được nên không thể giao hàng;

+ Địa chỉ giao hàng sai khác, không rõ ràng chính xác hoặc khó tìm.

Viết một bình luận

Zalo